Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

13ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής

Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023

Υποβολή και δημοσίευση Εργασιών

 

Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το  άρθρο τους ή τη σύνοψη αυτού μέχρι 24/11/2023 στη διεύθυνση: http://febs2023gr.eventsadmin.com. Η υποβληθείσα εργασία ή σύνοψη μπορεί να υποβληθεί στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (1) τίτλο εργασίας, (2) ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των συγγραφέων, (3) σύντομη περίληψη  έκτασης 300 έως 600 λέξεων, στην οποία να αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται  και τα σημαντικότερα αποτελέσματα. 

Δημοσίευση Εργασιών

Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν ύστερα από κρίση σε ειδικά τεύχη επιστημονικών περιοδικών. Σημειώνεται ότι οι εργασίες που θα επιλεγούν για δημοσίευση πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Special Issue on Financial Data Analytics, Discover Analytics, Springer (https://link.springer.com/journal/44257)