13ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 - Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το 13ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (ΕΕΧΜΤ) αποτελεί σημαντικό επιστημονικό γεγονός με κύριο σκοπό την το διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και την τραπεζική στον Ελληνικό χώρο. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η διάδοση μεθοδολογιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης από τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και άλλων ερευνητών που το επιθυμούν.

 

Προσκεκλημένος Ομιλητής


Professor Vasso Ioannidou, Professor of Finance, Bayes Business School, City University of London, UK.

 

Ειδικά θέματα συζήτησης (στρογγυλά τραπέζια)


(1) Το Ψηφιακό Ευρώ: Προκλήσεις και Προοπτικές.

(2) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Δημοσίου Τομέα.

 

Γραμματεία Συνεδρίου

Συρσίρη Στεφανία, email: febs2023gr@febsociety.org